Televizní informační kanál Bohumín

videoarchiv pořadů na internetu

Všechny naše pořady najdete v internetovém archivu, který provozujeme ve spolupráci s městem Bohumín na stránkách www.bohumin.cz/videoarchiv. Videa tady najdete v digitální kvalitě, roztříděné podle pořadů a u Zpravodajství rozčleněné i na jednotlivé reportáže. K videím připojujeme textovou anotaci.

ŽIVÉ PŘENOSY našich pořadů na internetu
videoarchiv www.mesto-bohumin.cz/videoarchiv
videoarchiv YouTube www.youtube.com/MestoBohumin
reportáže na facebookovém profilu TIK Bohumín
videoarchiv Local TV Plus www.ltv-plus.cz

Zpravodajství

Host Studia B

Kdo ví, odpoví

Kulatý stůl

Ptejte se

Zastupitelstvo města

publikováno:     zpět
 

pořady z Bohumína na YouTube

  Na adrese www.youtube.com/MestoBohumin najdete naše pořady a další videa na společném kanálu města Bohumín a TIK Bohumín.

související témata

  naše vysílání v terestrické síti DVB-T
  naše vysílání v kabelové síti a IPTV
  naše vysílání na satelitu
  videoarchiv pořadů TIK Bohumín
  You Tube kanál TIK Bohumín a města Bohumín
  reportáže na facebookovém profilu TIK

videoarchiv pořadů

  videoarchiv 2018
  videoarchiv 2018
  videoarchiv 2017
  videoarchiv 2016
  videoarchiv 2015
  videoarchiv 2014
  videoarchiv 2013
  videoarchiv 2012
  videoarchiv 2011
  videoarchiv 2010
  videoarchiv 2009
  videoarchiv 2008
  videoarchiv 2007
  videoarchiv 2006
  videoarchiv 2005
  videoarchiv 2004
  videoarchiv 2003
  videoarchiv 2002
  videoarchiv 2001
  videoarchiv 2000
  videoarchiv 1999

(c) 2011 Televizní informační kanál Bohumín a Spáčil - TV - Marko. Veškerá práva vyhrazena.