Zasedání zastupitelstva města Bohumín

Televizní informační kanál pravidelně zařazuje do svého vysílání přímým přenosem průběh zasedání zastupitelstva města Bohumín. Jednání je veřejné a tudíž i touto formou mají občané města možnost nahlédnout například do průběhu schvalování obecně závazných vyhlášek a nepřímo se tak zúčastnit zasedání zastupitelstva.

Zasedání vysíláme v přímém přenosu, který začíná zpravidla ve 14 hodin, není-li uvedeno jinak. Reprízy uvádíme pravidelně v pátek téhož týdne, ve kterém se pořad vysílá, od 18 hodin a v pondělí týdne následujícího rovněž od 18 hodin.

Přímý přenos

V okamžiku zasedání sledujte přenos na webu města Bohumín nebo videostudia TV Marko.

Termíny zasedání a vysílání v roce 2021

8. února
19. dubna
14. června
13. září
8. listopadu
13. prosince

fotogalerie z natáčení

© 1999 - 2021, Spáčil - TV - Marko, veškerá práva vyhrazena.

Zprávy
Studio B
Kdo ví, odpoví
Ptejte se
Kulatý stůl
Zastupitelstvo města
Rubriky

archiv pořadu

Záznamy pořadu najdete v archivu na www.bohumin.cz a na portálu YouTube.

program zasedání

Program najdete na www.bohumin.cz