Televizní informační kanál Bohumín

rubriky, projekty, seriály

Do programu bohumínské televize zařazujeme pravidelné i nepravidelné rubriky, osvětové kampaně, dokumenty a seriály. Některé z nich najdete v našem videoarchivu na stránkách www.mesto-bohumin.cz/videoarchiv.

Přehrajte si pořad ve videoarchivu

  KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE
Historie mariánského chrámu Narození Panny Marie ve Starém Bohumíně je dodnes opředena tajemstvím, stejně jako milostný obraz Panny Marie Růžencové Starobohumínské. Kostel je poutním místem, jehož kult přesahuje staletí. Díky nadšencům se podařilo vrátit mu jeho původní lesk a oživit legendu. Vyrobeno v roce 2013.

  NEBEZPEČNÝ CYKLISTA
(Ne)Bezpečný cyklista je osvětově-vzdělávací seriál, jehož hlavními aktéry jsou lidé na kolech. Třídílný cyklus z produkce bohumínského videostudia TV Marko a města Bohumín přináší rady i názorné ukázky toho, jak si mají cyklisté na cestách a cyklostezkách správně počínat. Jednotlivé díly obsahují univerzální informace k pravidlům silničního provozu. Jsou proto aktuální v kterémkoli městě a obci. Vyrobeno v roce 2011.

  HRANIČNÍ MEANDRY ODRY
Krásu a ojedinělost hraničních meandrů řeky Odry v Bohumíně představuje dokument z produkce videostudia TV Marko a města Bohumín. Dvacetiminutový snímek ukazuje přírodní památku v proměnách ročních období, natáčení dokumentu proto tvůrcům zabralo celý jeden rok. Vyrobeno v roce 2011.

  KULTURNÍ PAMÁTKY BOHUMÍNA
Ač se to na první pohled nezdá, Bohumín patří k městům s vysokým počtem kulturních památek. Některé z nich po staletí existují tiše v symbióze s průmyslem a životem ve městě. Kulturní památky Bohumína představuje dokument z produkce videostudia TV Marko. Vyrobeno v roce 2011.

  RADNIČNÍ OKÉNKO
Radniční okénko je rubrika, která se ve vysílání Televizního informačního kanálu objevuje nepravidelně. Formát slouží pro předávání informací městského úřadu občanům, kteří sledují vysílání bohumínské televize. Cílem rubriky je zvýšit množství informací, které mohou být pro občany užitečné, avšak svou povahou nezapadají do standardu Zpravodajství. Radniční okénko vysíláme po skončení pořadu Zpravodajství.

  O ČEM PÍŠE OKO
Pohled do života Bohumína na stránkách městských novin aneb nahlédnutí do obsahu dalšího čísla čtrnáctideníku Oko, které je právě teď na prodejních pultech. Upoutávku textově připravuje redakce městských novin, redaktor Pavel Čempěl.

  SERIÁL DROGA
Bohumín je pohraniční město, které sousedí s Polskou republikou a má 22,5 tisíce obyvatel. V rámci projektu Sport - jediná droga ve městě zde vznikl seriál Droga, který je určen především rodičům, prarodičům, vychovatelům a učitelům. Je tvořen osobními výpověďmi a životními peripetiemi lidí, kteří se buď sami, anebo ve svém blízkém okolí s drogou setkali. Režie seriálu byla svěřena do rukou ostravského režiséra komorní scény Aréna Pavlu Cisovskému, pod jehož vedením vzniklo celkem 11 seriálových dílů. Průměrná délka každého dílu čítá 15 - 20 minut. Rok výroby: 2000. Poslední repríza byla uvedena na přelomu let 2004/2005.

publikováno:     zpět
 

fotogalerie

  Z natáčení dokumentu Hraniční meandry Odry.

  Z natáčení pořadu Na přejezdech chybují řidiči.

  S kamerovým jeřábem při natáčení reklamy.

  Z ptačího pohledu - s kamerou nad Bohumínem.

(c) 2011 Televizní informační kanál Bohumín a Spáčil - TV - Marko. Veškerá práva vyhrazena.